Astrid Millenaar

Astrid is de oprichter van De Speltuin

astridIk ben Astrid Millenaar en ik werk sinds 2005 als zelfstandig jeugdhulpverlener.  Daarvóór werkte ik jarenlang voor diverse organisaties binnen het jeugdwerk, de jeugdhulpverlening en het Sociaal Domein.

Mijn missie is: kinderen meer zelfvertrouwen geven. Dat wil ik bereiken door ze (spelenderwijs) te laten ontdekken wat ze in zich hebben. Juist ook als ze een diagnose hebben zoals ADHD of autisme. Kinderen zien groeien en (op)bloeien maakt dat ik dit werk geweldig vind om te doen!

Ik werk met kinderen, jongeren en jong-volwassenen en hun ouder(s). In korte trajecten, groepstrainingen of via ambulante begeleiding waardoor ik kan komen op de plek waar nodig is; op school, thuis of de sportclub. Ik werk veel via spel, psychofysieke training en ervaringsgerichte (rollen-)spelen.

Mijn basisopleiding is HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening, aangevuld met de opleiding Ambulante hulpverlening aan adolescenten. Daarna heb ik diverse cursussen en bijscholingen gevolgd zoals Groepsgericht werken, Ontwikkelingspsychologie, Ontspannen met kinderen, Rots en Water & autisme, Rots & Water voor meisjes, Communicatie bij autisme, train-de-trainer faalangstreductietraining, een taal erbij, Triple P, brainblocks.

logo_samensterkIk ben bestuursvoorzitter en mede-oprichtster van de Stichting Samen Sterk voor Kinderen welke werkzaam is in de gemeente De Ronde Venen en omstreken.

Ik ben SKJ-geregistreerd en bezit het Kiwa Keurmerk niveau 6. Ik neem deel aan intervisie-bijeenkomsten met andere zelfstandige jeugdhulpverleners.

Niet in de laatste plaats ben ik moeder van twee geweldige kinderen.

PRIVACY BELEID VAN DE SPELTUIN, PRAKTIJK VOOR JEUGDHULPVERLENING

 De Speltuin hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In mijn privacy beleid geef ik u informatie over hoe ik omga met persoonsgegevens. De Speltuin houdt zich aan de toepasselijke wet -en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien u na het lezen van het privacy beleid vragen heeft of hierover contact met wil opnemen dan kan dit via de contact gegevens.

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door De Speltuin. Deze worden hieronder toegelicht.

Verzamelen van persoonsgegevens

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met De Speltuin via de website, telefonisch of mondeling. In het contactformulier op de website wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens met als doel in contact te komen in verband met mijn hulpaanbod, zoals uw naam, telefoonnummer en mailadres. Dit geldt ook als u telefonisch of mondeling contact zoekt. Dit doe ik om ouders en verwijzers te kunnen informeren over het aanbod en de werkwijze. Daarnaast worden de persoonsgegevens gebruikt voor administratieve doeleinden en het uitvoering geven aan het begeleidingsplan

Afhankelijk van de hulpvraag, wordt u gevraagd een intakeformulier of vragenlijst in te vullen. Alle intakeformulieren en vragenlijsten worden gebruikt door De Speltuin om de hulpverlening te kunnen uitvoeren.

De persoonsgegevens worden digitaal en/of handmatig opgeslagen. Omdat De Speltuin een eenmanszaak is, kan alleen Astrid Millenaar over de gegevens beschikken.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens en inhoudelijke dossiers worden 15 jaar lang bewaard. Ouders die belast zijn met het ouderlijk gezag hebben recht op inzage in het dossier. Ook de jongeren die 12 jaar of ouder is, kan het dossier inzien.

U heeft recht op wijziging van de persoonsgegevens als deze niet juist of onvolledig zijn.

 Beveiliging

De Speltuin heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

  • Alle personen die namens De Speltuin van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding ervan.
  • Ik test en evalueer regelmatig de maatregelen.
  • De website is beveiligd met een SSL-certificaat.

Uw rechten

  • U hebt ten allen tijde het recht om uw gegevens op te vragen die bij De Speltuin vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een email te sturen. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
  • Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht dit te laten aanpassen door De Speltuin.
  • Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik geef, zonder toestemming van ouders en kind 12+, geen informatie aan derden.
  • Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u contact op te nemen via het contactformulier op de website. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat De Speltuin niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Vragen?

Als u naar aanleiding van het Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact op met mij.

Klachten?

Als u ontevreden bent over de jeugdhulp die u bij De Speltuin krijgt, vind ik het fijn om dit rechtstreeks van u of jou te horen. Dan kunnen we samen zoeken naar een oplossing. Ik ben aangesloten bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. Iedere nieuwe client ontvangt de flyer met informatie over de klachten -en geschillenregeling bij Klachtenportaal Zorg.

Ook vind ik het belangrijk u te wijzen op het bestaan van het AKJ. Hieronder treft u hun informatie:

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJvertrouwenspersonen in de jeugdhulp.Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt bij De Speltuin. Als je er niet uit komt met de hulpverlener, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met De Speltuin.

Zo bereik je het AKJ    

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.
Groepstrainingen

Groepstrainingen

In een groepstraining vinden kinderen (h)erkenning bij elkaar en er ontstaan door de interactie tussen de kinderen, altijd mooie leersituaties.
Individuele begeleiding

Individuele begeleiding

Deze individuele begeleiding is voor kinderen en jongeren die steun kunnen gebruiken bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling en bij wie een individuele aanpak de voorkeur heeft.
Improvisatietoneel

Improvisatietoneel

Aan de hand van allerlei leuke opdrachten gaan de kinderen als groep, duo’s en solo aan de slag met improvisatietoneel. Geen van te voren gemaakte afspraken over wie wat speelt maar ‘in het moment’ spelen en reageren.

Hulp op maat:

kortdurend, laagdrempelig en spelenderwijs

Informeer naar de mogelijkheden