quote-01

Groepstrainingen

Om sociale en weerbare vaardigheden te stimuleren

De Speltuin kan op verzoek meerdere vormen van groepstrainingen geven. Rots & Water is er voor de sociale en weerbare vaardigheden. Kinderen worden geholpen om meer zelfvertrouwen te krijgen, voor zichzelf op te komen en met lastige situaties om te gaan.

Durven & Doen is speciaal voor kinderen die (soms) verlegen, faalangstig en/of teruggetrokken zijn. In deze groepslessen krijgen kinderen een steuntje in de rug om meer zichzelf te kunnen zijn en zich te laten zien en horen.

De faalangsttreductietraining Faalangst de baas is er voor kinderen met faalangstklachten op cognitief, motorisch of sociaal gebied.

Rots & Water

groepstraining voor sociale en weerbare vaardigheden

De groepstrainingen zijn voor kinderen uit de middenbouw (groep 4, 5 en 6) en de bovenbouw (groep 7 en 8) die hulp kunnen gebruiken bij het vergroten van hun zelfvertrouwen en weerbaarheid, voor het verbeteren van sociale vaardigheden en het overwinnen van faalangst.

Ik werk veel met de methode ‘Rots en Water’, een psychofysieke weerbaarheidstraining

Rots & Water zijn twee metaforen. We oefenen met wanneer het handig is je als een onverzettelijke Rots op te stellen, bijvoorbeeld als je je eigen mening wilt geven. De kracht van Water is flexibel zijn en kun je goed gebruiken als je moet samenwerken of vrienden wilt maken.

In een groepstraining vinden kinderen (h)erkenning bij elkaar en er ontstaan door de interactie tussen de kinderen, altijd mooie leersituaties. Door de training komen kinderen steviger in hun schoenen te staan, weten wat ze wel en niet willen, leren omgaan met eigen en andermans grenzen, overwinnen (faal)angst en komen voor zichzelf op.

De groepstrainingen zijn actief: groepsspelletjes en fysieke oefeningen om te voelen wat er in je lichaam gebeurd worden afgewisseld met rollenspelen (vaardigheidstraining) en kringgesprek.

Werkwijze

We starten met een intakegesprek met elk van de kinderen afzonderlijk en hun ouder(s). Daarin maken we kennis en stellen we de doelen van je kind vast. De training bestaat uit 8-10 lessen voor de kinderen en 1 of 2 ouderavonden. Daarnaast wordt middels een werkboekje thuis aan opdrachten gewerkt waarbij de steun en hulp van de ouder(s) onmisbaar is. Na de training is er een eindgesprek met ouder(s) en kind.

Het aantal bijeenkomsten kan bijgesteld worden aan de hand van de groepssamenstelling.

Planning

Op dit moment geef ik alleen individuele Rots en watertraining.
In het schooljaar 2021-2022 hoop ik weer een faalangstreductietraining te starten. Deze training verzorg ik in opdracht van de Stichting Samen Sterk voor Kinderen (www.ssvk.nl).

quote-07Durven & Doen

een leuke cursus voor een steuntje in de rug

Deze groepslessen zijn bedoeld voor kinderen (8-12 jaar) bij wie (nog) geen “grote problemen” bestaan of die geen intensieve training nodig hebben, maar die wel laagdrempelig en spelenderwijs een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Durven & Doen is speciaal voor kinderen die (soms) verlegen, faalangstig en/of teruggetrokken zijn. Deze kinderen kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met taal of het lastig vinden zichzelf te uiten. Op school vinden ze het vaak moeilijk om iets te presenteren of om in het middelpunt van de belangstelling te staan.

Werkvorm en inhoud

De lessen zijn speels opgebouwd zodat ze dichtbij de belevingswereld van kinderen liggen en als plezierig en ontspannen ervaren worden. De kinderen leren stevig te staan en we doen oefeningen op het gebied van stemgebruik en lichaamshouding. In rollenspelen oefenen we met duidelijk praten, nee durven zeggen, dingen vragen, ruimte innemen enzovoorts. De toneelspelletjes stimuleren de ontwikkeling van de fantasie en creativiteit. Je kind komt steviger in zijn/haar schoenen te staan en leert zich te uiten. We spelen dus veel toneel maar werken niet naar een uitvoering toe. We doen vooral veel spelletjes en leuke oefeningen. Een kind kan meerdere keren meedoen met een lesblok, omdat ik met een gevarieerd programma werk en de lessen steeds opnieuw samenstel.

Hulp op maat:

kortdurend, laagdrempelig en spelenderwijs

Informeer naar de mogelijkheden