quote-01

Groepstrainingen

Om sociale en weerbare vaardigheden te stimuleren

De Speltuin kan op aanvraag ingehuurd worden om meerdere vormen van groepstrainingen te geven. Rots & Water is er voor de sociale en weerbare vaardigheden. Kinderen worden geholpen om meer zelfvertrouwen te krijgen, voor zichzelf op te komen en met lastige situaties om te gaan.

De faalangsttreductietraining Faalangst de baas is er voor kinderen met faalangstklachten op cognitief, motorisch of sociaal gebied.

Rots & Water

groepstraining voor sociale en weerbare vaardigheden

‘Rots en Water’ is een psychofysieke weerbaarheidstraining., geschikt voor kinderen uit de midden-en bovenbouw.

Rots & Water zijn twee metaforen. We oefenen met wanneer het handig is je als een onverzettelijke Rots op te stellen, bijvoorbeeld als je je eigen mening wilt geven. De kracht van Water is flexibel zijn en kun je goed gebruiken als je moet samenwerken of vrienden wilt maken.

In een groepstraining vinden kinderen (h)erkenning bij elkaar en er ontstaan door de interactie tussen de kinderen, altijd mooie leersituaties. Door de training komen kinderen steviger in hun schoenen te staan, weten wat ze wel en niet willen, leren omgaan met eigen en andermans grenzen en komen voor zichzelf op.

De groepstrainingen zijn actief: groepsspelletjes en fysieke oefeningen om te voelen wat er in je lichaam gebeurd worden afgewisseld met rollenspelen (vaardigheidstraining) en kringgesprek.

Werkwijze en planning

De Speltuin kan worden ingehuurd voor het verzorgen van een groepstraining ‘Rots en Water’.

Faalangst de baas

groepstraining voor het leren omgaan met faalangstklachten

Faalangst de baas is een groepstraining voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8 met faalangstklachten (cognitief, sociaal en/of motorisch). Ouders en leerkrachten worden intensief betrokken. De kinderen leren zichzelf te ontspannen en kalmeren, helpende gedachten te gebruiken en anders omgaan met fouten maken / alles goed willen doen. Paniek verdwijnt of vermindert en  het zelfvertrouwen groeit!

Werkwijze en planning

In het schooljaar 2022-2023 zal ik weer een faalangstreductietraining in de gemeente De Ronde Venen verzorgen in opdracht van de Stichting Samen Sterk voor Kinderen (www.ssvk.nl). Op deze website staat ook een beschrijving hoe je faalangst kunt herkennen en de werkwijze van de training.

quote-07Durven & Doen

een leuke cursus voor een steuntje in de rug

Deze groepslessen zijn bedoeld voor kinderen (8-12 jaar) bij wie (nog) geen “grote problemen” bestaan of die geen intensieve training nodig hebben, maar die wel laagdrempelig en spelenderwijs een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Durven & Doen is speciaal voor kinderen die (soms) verlegen, faalangstig en/of teruggetrokken zijn. Deze kinderen kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met taal of het lastig vinden zichzelf te uiten. Op school vinden ze het vaak moeilijk om iets te presenteren of om in het middelpunt van de belangstelling te staan.

Werkvorm en inhoud

De lessen zijn speels opgebouwd zodat ze dichtbij de belevingswereld van kinderen liggen en als plezierig en ontspannen ervaren worden. De kinderen leren stevig te staan en we doen oefeningen op het gebied van stemgebruik en lichaamshouding. In rollenspelen oefenen we met duidelijk praten, nee durven zeggen, dingen vragen, ruimte innemen enzovoorts. De toneelspelletjes stimuleren de ontwikkeling van de fantasie en creativiteit. Je kind komt steviger in zijn/haar schoenen te staan en leert zich te uiten. We spelen dus veel toneel maar werken niet naar een uitvoering toe. We doen vooral veel spelletjes en leuke oefeningen. Een kind kan meerdere keren meedoen met een lesblok, omdat ik met een gevarieerd programma werk en de lessen steeds opnieuw samenstel.

Hulp op maat:

kortdurend, laagdrempelig en spelenderwijs

Informeer naar de mogelijkheden