quote-04

Individuele begeleiding

Steun bij sociaal-emotionele ontwikkeling

Individuele begeleiding is voor kinderen en jongeren die steun kunnen gebruiken bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling en bij wie een individuele aanpak de voorkeur heeft. Iedere begeleiding is maatwerk en volledig afgestemd op wat het kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen.

De begeleiding vind veelal plaats in de thuissituatie en/of op school.  Ouders worden intensief betrokken. Indien nodig kan ook school en het netwerk betrokken worden bij de begeleiding.

Groeiend zelfvertrouwen

begeleiding om sociaal-emotioneel verder te ontwikkelen

Soms gaan problemen vanzelf over. Iedereen heeft weleens ergens last van, dat is normaal. Als het langer duurt of je hebt er vaak last van, dan is het goed om hulp te zoeken. Kinderen en jongeren die bij mij komen hebben bijvoorbeeld last van een of meer van de volgende problemen:

 • weinig zelfvertrouwen
 • weinig vriendschappen hebben en/of moeite met contact maken
 • bang, gespannen of onzeker zijn
 • sociaal onhandig zijn, zich moeilijk kunnen afstemmen
 • weinig controle over zichzelf hebben (bijvoorbeeld gauw boos, (te) snel tot actie overgaan, overgevoelig voor prikkels)
 • teruggetrokken/verlegen zijn
 • vaak ruzie hebben
 • te weinig voor zichzelf opkomen
 • gepest worden of zelf pesten
 • faalangst, bang zijn om fouten te maken
 • autisme , AD(H)D, TOS

Iedere begeleiding is maatwerk en volledig afgestemd op wat het kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Gaandeweg het traject gaat het kind of de jongere voelen zijn dat zijn zelfvertrouwen en zelfwaardering groeien, evenals zijn probleemoplossend vermogen.

Ouders worden altijd betrokken bij de individuele begeleiding. Als het nodig is, kan er aanvullend ouderbegeleiding of opvoedondersteuning geboden worden.

fotos_vierkant_1Autisme

Ik ben gespecialiseerd in begeleiding bij autisme: psycho-educatie, sociale vaardigheidstraining, communicatietraining, individuele begeleiding en ouderbegeleiding. Autisme-coaching en levensloopbegeleiding behoren tot de mogelijkheden. Ik werk vanuit verschillende effectieve methodieken zoals ‘geef me de 5’ en ‘brainblocks’. Met een verwijzing van de huisarts of het sociaal team van de gemeente word deze jeugdhulp vergoed vanuit de Jeugdwet. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw kind.

Hulp op maat:

actief, spelenderwijs, kortdurend, begeleiding bij autisme

Informeer naar de mogelijkheden